پژوهش‌ها و انتشارات

معرفی 

مؤسسه میزان برای ثبت روش‌ و تجارب فرهنگی و آموزشی خود کتاب‌های متعددی را منتشر کرده است که از اهم موضوعات آن ارتقای تفکر علمی، سواد سیاسی، مالی و سواد رسانه‌ای، است.

برنـامه‌های انتشـاراتی مؤسـسه

روش میــزان

تبییـن اهـداف، اصول و فـعالیت‌های مدرسه بر اساس شیوه‌های مطرح شده در روش میزان

سـواد سیاسی

انتشار یک کتاب بر اساس دستاوردهای اجرایی این نگرش در پایه‌های تحصیلی دبیرستان

ســواد رسـانه

مفاهیـم و کلـیات، شبکه اجتماعی، رایانه، اینترنت، تبلیغات، خبر، تلـویزیون و ماهـواره و …

ســواد مـالـی

تبییـن نظریه انسان عامل، اصول روش میزان و منـابع قرآنی و حدیثی و انتـشار کتاب آن

ارتقـاء تفـکر علمی

تغییر نگرش به علوم شامل فیزیک و شیمی و زیست شناسی، ... از معلم محور به دانش آموز محور

طــرح‌های آینده

طرح های ارتقاء سواد حقوقی، سواد اخلاقی، سواد مدیریتی که با توجه به هر پایه در دست اقدام است.

کتاب‌های تهیه، تألیف و منتشر شده توسط میزان

و ناگهان معلم شدم

نویسنده:

مهدی یزدانیان

سال نشر: ۱۳۸۶

معلم خوبم رضا روزبه

نگارش:

ابوالفضل خدابخش

سال نشر: ۱۳۸۸

با خدا مشورت کردم

پژوهش و مصاحبه و تدوین:

مهدی کاموس

سال نشر: ۱۳۹۸

هدیه‌ای برای تو

نویسنده:

مریم شریف رضویان

سال نشر: ۱۳۹۴

کارنامه

نویسنده:

میرزا علی‌اکبر رئوف

سال نشر:

زمستان ۱۳۸۹

ذکر حمید

مصاحبه و تدوین: سید قاسم یاحسینی

سال نشر:

تابستان ۱۳۹۸

مکتب

نویسنده:

محمد نوروزی فرسنگی

سال نشر: —

آشنایی با الفبای زبان تصویر

(از مجموعه زبان تصوير۱)

نویسنده:

عباس صالحی

سال نشر: ۱۳۸۶

تصویرنویسی

(از مجموعه زبان تصوير۲)

نویسنده:

عباس صالحی

سال نشر: ۱۳۹۱

آشنايی با ابزار و مواد

(از مجموعه زبان تصوير۳)

نویسنده:

عباس صالحی 

سال نشر: ۱۳۹۰

آشنایی با انواع تصاویر 

(از مجموعه زبان تصوير۴)

نویسنده:

عباس صالحی

سال نشر: ۱۳۹۱

شیوه‌های بیان بصری

(از مجموعه زبان تصوير۵)

نویسنده:

عباس صالحی 

سال نشر: ۱۳۹۰

نقوش هندسی در مشبک و مقعر

(از مجموعه زبان تصوير۶)

نویسنده:

عباس صالحی 

سال نشر: —

سواد رسانه‌ای:‌ مفاهیم و کلیات

(از مجموعه سواد رسانه‌ای۱)

نویسندگان:

حمیدرضا آیت‌اللهی، اسماعیل رمضانی 

سال نشر: ۱۳۹۳

تبليغات

(از مجموعه سواد رسانه‌ای۲)

نویسندگان:

حمیدرضا آیت‌اللهی، اسماعیل رمضانی، احمد عسكری

سال نشر: ۱۳۹۳

بازی های رايانه ای

(از مجموعه سواد رسانه‌ای۳)

نویسندگان:

حمیدرضا آیت‌اللهی، اسماعیل رمضانی، مژگان فراهانی، عاطفه نوری‌راد

سال نشر: ۱۳۹۳

راديو

(از مجموعه سواد رسانه‌ای۴)

نویسندگان:

حمیدرضا آیت‌اللهی، اسماعیل رمضانی، احمد عسكری

سال نشر: ۱۳۹۳

شبكه اجتماعی

(از مجموعه سواد رسانه‌ای۵)

نویسندگان:

حمیدرضا آیت‌اللهی، اسماعیل رمضانی، مژگان فراهانی، عاطفه نوری‌راد

سال نشر: ۱۳۹۳

موبايل

(از مجموعه سواد رسانه‌ای۶)

نویسندگان:

حمیدرضا آیت‌اللهی، اسماعیل رمضانی، طاهره خیرخواه، روح‌الله رجایی

سال نشر: ۱۳۹۴

اينترنت

(از مجموعه سواد رسانه‌ای۷)

نویسندگان:

حمیدرضا آیت‌اللهی، اسماعیل رمضانی، محسن امين، عليرضا رحمانی

سال نشر: ۱۳۹۴

تلويزيون و ماهواره

(از مجموعه سواد رسانه‌ای۸)

نویسندگان:

حمیدرضا آیت‌اللهی، اسماعیل رمضانی، آوات رضانيا

سال نشر: ۱۳۹۴

مطبوعات

(از مجموعه سواد رسانه‌ای۹)

نویسندگان:

حمیدرضا آیت‌اللهی، اسماعیل رمضانی، محسن امين

سال نشر: ۱۳۹۴

خبرگزاری ها

(از مجموعه سواد رسانه‌ای۱۰)

نویسندگان:

حمیدرضا آیت‌اللهی، اسماعیل رمضانی، روح‌الله رجایی، سميرا حيدری‌فر

سال نشر: ۱۳۹۴

خودم می‌گویم چرا!

(پژوهش در روش ميزان)

نویسنده:

احمدرضا اعرابی

سال نشر: ۱۴۰۰

خودم می‌گویم چرا!

(پژوهش در روش ميزان)

نویسنده:

احمدرضا اعرابی

سال نشر: ۱۴۰۰

خودم می‌گویم چرا!

(پژوهش در روش ميزان)

نویسنده:

احمدرضا اعرابی

سال نشر: ۱۴۰۰

خودم می‌گویم چرا!

(پژوهش در روش ميزان)

نویسنده:

احمدرضا اعرابی

سال نشر: ۱۴۰۰

خودم می‌گویم چرا!

(پژوهش در روش ميزان)

نویسنده:

احمدرضا اعرابی

سال نشر: ۱۴۰۰

خودم می‌گویم چرا!

(پژوهش در روش ميزان)

نویسنده:

احمدرضا اعرابی

سال نشر: ۱۴۰۰

دستنامه درمان تاب‌‌آوری کودکان

مترجم:

حسن صادقی و همکاران

سال نشر: ۱۳۹۷

نمون‌برگ و پیوست‌های روش میزان

نویسنده:

محمدجواد علی اكبريان

سال نشر: ۱۳۹۱

روش‌های اجرایی تقيد به حيا و حجاب در دبستان دخترانه ميزان

نویسنده:

حميدرضا آیت‌اللهي، نفيسه نجفی، زینت آیت‌اللهی، نفيسه مطلب

سال نشر:۱۴۰۱

اهداف و اصول تربيت دوره پيش‌دبستان در روش ميزان

نویسنده:

سعيد مدرسی، نفيسه نجفی
قدسی

سال نشر: —

اهداف دینی و تربیتی مدرسه میزان

نویسنده:

حميدرضا آیت‌اللهی، علی‌اکبر
جباری

سال نشر: ۱۴۰۱

نگاهی بر روش ميزان

نویسندگان:

حميد دادگسترنيا، محمدجواد علی‌اكبريان، سيدحسين رحيمی

سال نشر: ۱۳۹۱

نظره الی منهج‌المیزان

مترجم:

قيس آل قيس

سال نشر: ۱۳۹۲

آزمایش‌های علمی در خانواده

نویسنده:

حسن صادقی

سال نشر: ۱۴۰۰

سرود میزان

ملی و مذهبی دبستانی،‌ بدون موسیقی

نویسنده:

داوود صالحی

سال نشر: ۱۳۹۵

ارتقاي سواد سياسی در روش ميزان

نویسنده:

عباس رستمی، مهرداد مالکی

سال نشر: ۱۳۹۷

رسانه یا والدین دیگر

نویسنده:

ابراهيم مهرانی

سال نشر: ۱۳۹۶

رساله‌های ارشد و دکتری انجام شده در خصوص روش میزان

 1. تبيين مدل ساختاری پيش بينی سرزندگی تحصيلی با استرس مدرسه ادارک شده، مشاركت اجتماعی، اصل تفاوت های فردی و استراتژی های يادگيری تحصيلی دانش آموزان دختر و پسر مقطع متوسطه مدارس با رويكرد آموزشی ميزان و دانش آموزان مدارس عادی، رساله دکترا
 2. بررسی مبانی نظری سند میزان و استخراج میزان همسویی و ناهمسویی آن با مبانی نظری سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، رساله دکترا
 3. مقایسه مهارت‌های حرفه ای معلمان در مولفه های تعاملات معلم-دانش آموز، تاب آوری، حل مسئله و مهارت‌های آموزشی در مدارس ابتدایی با رویکرد آموزشی میزان و مدارس عادی منطقه ۲ تهران، پایان نامه کارشناسی ارشد.
 4. انتخاب ویژگی در جهت افزایش عزت نفس دانش آموزان روش میزان با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم، پایان نامه کارشناسی ارشد.
 5. ارتباط كاركرد اجرايي و نارسايی شناختی با سازش پذيری عاطفی، اجتماعی و تحصيلی مدارس با رويکرد ميزان و مدارس عادی، پایان نامه کارشناسی ارشد.
 6. انتخاب ویژگی در جهت افزایش رضایتمندی دانش آموزان از زندگی به روش میزان با استفاده از الگوریتم درخت. پایان نامه کارشناسی ارشد.
 7. اثر بخشی آموزش روش ميزان بر اضطراب مدرسه، اشتياق تحصيلی و عزت نفس مدارس ابتدايی ميزان سال تحصيلی٩٦-٩٧؛ پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال
 8. مقایسه انگیزش پیشرفت تحصیلی، کمک طلبی تحصیلی و اضطراب امتحان در دانش‌­آموزان دختر دبستانی مدرسه میزان و دانش­‌آموزان مدارس غیر انتفاعی؛ پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب
 9. مقایسه خلاقیت و عزت نفس و مهارت­‌های فکری (حل مسئله و تصمیم‌­گیری) در مدارس میزان و سایر مدارس غیر دولتی شهر تهران؛ پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب
 10. بررسی مقایسه پیشرفت تحصیلی، خود تنظیمی، اهمال‌کاری و هوش اجتماعی دانش آموزان پسر مدارس میزان و عادی شهر تهران؛ پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه پیام نور یاسوج
 11. بررسی مقایسه­‌ای اثر بخشی استفاده از روش “اکتشافی هدایت شده”در مدرسه ابتدایی میزان با روش‌های متداول آموزشی مدارس غیر انتفاعی شهر تهران، جهاد دانشگاهی واحد دانشگاه تهران.
 12. بررسی مقایسه ای پیشرفت تحصیلی و خودتنظیمی دانش آموزان پسر مقطع ابتدایی مدارس میزان و عادی شهر تهران (زیرچاپ). حسن صادقی، سحرمجیدپور، بهرام موحد. مجله علمی ترویجی رویش روانشناسی، زیرچاپ.

اخـبــار و رویــدادها