اصل یادگیری مبتنی بر تلاش، اصل کار گروهی

کلاس رباتیک پایه اول

آشنایی با قطعات – نامگذاری قطعات گزارش کار کلاس رباتیک پایه اول با سلام و احترام در ۲ جلسه ابتدایی کلاس رباتیک،با کمک دانش آموزان باهوش و کنجکاو

مشاهده مطلب