اصل یادگیری مبتنی بر تلاش، اصل کار گروهی

گزارش کارگاه رایانه

گزارش کارگاه رایانه – پایه اول – ۸ آذر ۱۴۰۲ در کلاس امروز دانش آموزان در ادامه دست‌ورزی‌های جلسات گذشته با موس، به رنگ‌آمیزی اشکال

مشاهده مطلب