گزارش هفته سوم دی ماه پیش یک

به نام خداوند مهربان
باسلام
گزارش این هفته کلاس پیش یک خدمتتان ارائه میگردد.
در این هفته فعالیت نواموزان به شرح ذیل بوده:
در روز شنبه نوآموزان به همراه مربیان
صبحگاه و سوره توحید را باهم همخوانی کردند.
و سپس به فعالیت کار با قیچی پرداختند.
در ادامه به بازی تولد محمد جواد توسلی عزیز بود که با کیک از دوستان خود پذیرایی کردند.
در روز دوشنبه نوآموزان ب همراه مربیان
صبحگاه و سوره قران را همخوانی کردند.
بعد نوآموزان به خمیر بازی و دیدن انیمیشن پرداختند.
در روز چهارشنبه نواموزان به همراه مربیان

به خواندن قران و سرود ملی پرداختند و در ادامه صندلی بازی و تست سرعت و کار با قیچی و فوتبال دستی و در اخر بازی ملوان و کوسه و والیبال بادکنکی پرداختند.

 

 

اخبار مرتبط