نحوه فعالیت باگل _ پایه اول _ ۱۶ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲

نحوه فعالیت باگل ( پایه اول )

در مشاهده از فعالیت هایشان متوجه شدم که اتصالات را به درستی انجام نمی دهند.

اگر اتصالات به درستی انجام نگیرد قطعاتی ازسازه پس از خشک شدن گل  جدا می شود .


خلاصه :

در این فعالیت ها توضیحاتی شفاهی در باره کار کردن با گل به دانش آموزان داده و عملی نیز انجام دادم .


سلام

فعالیت دانش آموزان پایه اول امروز با گل بود

در این فعالیت ها توضیحاتی شفاهی در باره کار کردن با گل به دانش آموزان داده و عملی نیز انجام دادم .

وقتی گل در اختیار دانش آموزان پایه اول قرار می گیرد شروع می کنند با مشت به گل کوبیدن که بنده اصول صحیح فعالیت با گل را برای آنان عملا انجام  دادم .

در مشاهده از فعالیت هایشان متوجه شدم که اتصالات را به درستی انجام نمی دهند که بنده عملا این مورد رانیز  به آنان آموزش دادم اگر اتصالات به درستی انجام نگیرد قطعاتی ازسازه پس از خشک شدن گل  جدا می شود .

اغلب دانش آموزان پایه اول دست ساخته هایشان را در اندازه های کوچک درست می کنند که در این مورد نیزبه آنان عملا آموزش دادم .

اخبار مرتبط