چهل و چهارمین کارگاه تربیت مربی روش میزان – ۱۸تا ۲۰ خرداد ۱۴۰۲ – تهران

قابل توحه علاقمندان به تربیت


خلاصه :

در معرفی این رویداد منحصر بفرد یاری گرمان باشید …


 

چهل و چهارمین دوره کارگاه تربیت مربی روش میزان
۱۸ تا ۲۰ خرداد ۱۴۰۲ – تهران

کسب اطلاعات بیشتر:
۰۹۰۱۳۰۱۸۰۰۸

شما هم در معرفی این رویداد منحصربفرد یاری گرمان باشید…

 

کارگاه تربیت مربی روش میزان چیست ؟

روی لینک زیر اشاره بفرمایید

https://fahm.in/courses/286-ravesh-mizan44

 

توضیحات در مورد کارگاه تربیت مربی روش میزان

 

 

تیزر کارگاه تربیت مربی روش میزان
فایل اهداف کارگاه تربیت مربی روش میزان
 کارگاه تربیت مربی

فایل برنامه زمانبندی کارگاه تربیت مربی روش میزان

زمانبندی کارگاه

اخبار مرتبط