رسم‌های خلاق/چهارم و پنجم دخترانه/۱۶ آبان ماه ۱۴۰۲

🤩🖍رسم های خلاقانه،که با ترسیم خطوط درهم و رنگ آمیزی،بافت و طرحی زیبا به خود گرفت.

🗒نمونه‌هایی از رسم دانش آموزان پایه های پنجم و ششم را ملاحظه بفرمایید.

اخبار مرتبط