صید کلمات فارسی/پايه سوم دخترانه/۱۶ آبان ماه ۱۴۰۲

در کلاس فارسی، شعر حفظی که در مورد برکه و قایق بود را باهم تمرین کردیم! در همان حین هم‌قایق کاغذی ساختیم و هم قایقمان را به آب انداختیم و هم سعی کردیم ماهی هایی با کلمات هم خانواده را صید کنیم!

اخبار مرتبط