تربیت مربی میزان

معرفی

کارگاه تربیت مربّی روش میزان بر مبنای اصول و دیدگاههای این روش تدوین شد تا بتواند مربیان را برای حضور در کلاسهای میزان آماده کند . تدوین اوّلیه این کارگاه در سال ۱۳۸۸ و زیر نظر استاد فقید میزان ، جناب آقای دادگسترنیا اتفاق افتاد و تا کنون قریب به ۱۰۰۰ مربی در سراسر کشور ، از طریق این دوره با مبانی روش میزان آشنا شده‌اند . 

در کارگاه تربیت مربی میـزان...

دوستی‌های عمیق خیلی زود شکل می‌گیرند

همه مشتاقانه میاموزند، از مادر خانه‌دار تا استاد دانشگاه

لذت کشف به شیرینی تجربه می‌شود

هم افـزایی مؤثر، تجـربه‌ای ناب

دیداری دل‌نشین با کودک درون و لمس حس‌های فراموش شده

ساعت‌ها تبدیل به دقیقه می‌شوند

محتوای کارگاه

جلسه اول
مبانی روش میزان
۵ ساعت

 • آشنایی با نظریات تربیتی و روش های تربیتی
 • مفهوم تربیت در روش میزان
 • آشنایی حوزه های تربیت و اصول تربیت
 • میزان، مدرسه تراز سند تحول

جلسه دوم
برنامه درسی میزان
۳ ساعت

 • تبیین اصول و نقش مربی در روش میزان
 • ریاضی - فارسی - املا

جلسه سوم
پژوهش و پرورشی
۵ ساعت

 • پژوهش
 • بازی
 • خلاقیت
 • فوق برنامه

جلسه چهارم
برنامه درسی میزان
۳ساعت

 • مبانی پرسشگری
 • پروژه محوری
 • چرخه دمینگ
 • آموزشی
 • ارزشیابی

جلسه پنجم
اجرائیات روش میزان
پنج ساعت

 • نظام کنترل کیفیت
 • تجربیات اجرایی
 • شورای میزانی
 • اختتامیه

عکـس یادگـاری از دوره‌های برگزار شده تربیت مربی میــزان

نـمونه بـرنامه اجـرایی کارگاه تربیت مربی

اصول یازده گانه روش میزان
اصل تقید به ارزشهای دینی و انقلابی و التزام به مناسک مذهبی
اصل هویت ملی
اصل کرامت انسانی
اصل پرورش خلاقیت
اصل کشف و پرورش استعدادهای نهفته
اصل توجه به تفاوتهای فردی
اصل یادگیری مبتنی بر تلاش
اصل توجه به کار گروهی
اصل توجه به انگیزههای درونی ( مسئولیت پذیری)
اصل آزادی عمل حداکثری
اصل شادابی و نشاط
ویژگی های متربی میزان
مومن مقید و انقلابی believer & particular - revolutionary
میهن دوست و سلحشور Patriot & knight
باشخصیت و محترم of gerat personality & honorable
خلاق و سازنده Tinker & creator
مستعد و درخشنده susceptible & bright
مستقل و خودراهبر independent & self-contained
باسواد و ماهر literate & dexterous
مفید و موثر در اجتماع useful & effective in public
مسولیت پذیر و پیگیر responsible & unremitting
آزاده ، آزاداندیش و انتخاب گر open minded & selector
پرنشاط و پرکار fresh & energetic

درسنامه کارگاه تربیت مربی میزان

اخـبــار و رویــدادها