Videos

کلاس ژیمناستیک

کلاسهای ژیمناستیک برای اولی ها همراه با بازی های هدفمند وبازی های حسی حرکتی طراحی شده که بچه ها ضمن فعالیت بدنی وآموزش حرکات اولیه

مشاهده مطلب