روش میـزان

اگر می‌خواهیم جامعه‌ای پویا داشته باشیم و اگر قرار است نسل آینده ما خلاق و بالنده باشد، لازم است نظام آموزش و پرورش ما پویا و به روز باشد و بتواند با حفظ اصول خود، همراه با مقتضیات زمان پیشرفت کند.

در راستای این نیاز و به جهت چاره اندیشی برای معضلات موجود نظام تعلیم و تریبت، مؤسسه فرهنگی و آموزشی هدایت میزان با نگاه به توفیقات گذشته و بهرمندی از روش‌های روز دنیا، الگوی اسلامی و بومی، مبتنی بر «فطرت و عزت فردی» را مهندسی و تدوین نموده است.
روش میزان با نگاهی جامع، «یازده اصل» عملیاتی را در مدیریت مدرسه ضروری می‌داند که در ادامه معرفی می‌گردند.

«روش میزان» به عنوان الگوی نوین تربیتی درحال حاضر مدارسی را در تهران و شهرستانها و خارج از کشور تحت پوشش خود داشته و همچنین کارشناسان و مربیان بسیاری از  دوره‌های آشنایی با «روش میزان» بهره برده‌اند.

در کلاس های دبستان نحوه چیدمان و آرایش کلاس ها مطابق با طرح درس ها یا موضوعات درسی تغییر می‌کند. مثلا متناسب با فعالیت های انفرادی یا گروهی و نحوه ارائه و... چیدمان کلاس تنظیم می‌شود.

در دبستان یک دانش آموزان روزانه برنامه درسی شان را مطابق با علاقه و نیاز خودشان انتخاب می‌کنند.

در دبستان یک بخشی از طرح درس‌ها در قالب فعالیت‌های متنوعی مانند: دست وزری،روزنامه دیواری،نمایش و... طراحی و اجرا می‌شود.

با توجه به هوش هشتگانه، توانایی و استعداد دانش آموزان طراحی‌هایی صورت گرفته است،مانند: طراحی کاربرگ ها در سطوح مختلف،ارائه مفاهیم درسی در قالب‌های مختلف و تحویل مباحث درسی از دانش آموزان در قالب های متنوع و ...

کلاس چرتکه

این کلاس با هدف افزایش دقت و تمرکز برای دانش آموزان دبستان یک برگزار می شود.دانش آموزان با کمک چرتکه تسلطشان در محاسبات عددی بالا می رود.

پایگاه تابستانی

پایگاه تابستانی سه روز در هفته در حوزه های علمی-هنری و ورزشی برگزار شد.و در طول اجرای پایگاه تابستانی سه کارگاه مادر و دختری با هدف ارتقای رابطه‌ مادران و دختران برگزار گردید.

اردو

اردوها در سه حوزه علمی- تفریحی و مناسبتی برنامه ریزی می شود. و این اردوها به صورت ماهانه و با توجه به نیاز دانش آموزان اجرا می گردد.

فعالیت در منزل

مطابق با کتب درسی، فعالیت‌های مهارتی – عملکردی با عناوین جذاب مانند: خوشمزه‌های هفتگی،هیجان انگیز های هفتگی و … برای دانش آموزان طراحی گردیده است. دانش آموزان برای انجام دادن این فعالیت‌ها یک هفته فرصت دارند تا از بین فعالیت‌ها طبق انتخاب‌های خود تعدادی را انجام دهند. البته طبق نیاز دانش آموزان،فعالیت‌هایی با عنوان توصيه معلم درج می‌شود. بعد از آن با توجه به کیفیت انجام فعالیت‌ها بازخوردهایی داده می‌شود.

کلاس کتابخوانی

در کلاس کتابخوانی بعد از مطالعه‌ی کتاب هایی که متناسب با سن دانش آموزان است،درباره‌ی مفاهیم آن گفتگو می کنند.سپس با درک و دریافت از مفاهیم گوناگون کتاب،فعالیت های متنوعی از جمله نقاشی کشیدن،درست کردن کتابچه و … طراحی می‌گردد.

عرصه دانایی
دروس مصوب

هدیه و قرآن
ریاضی
فارسی و دقت
علوم و آزمایشگاه
مطالعات اجتماعی
هنر و خوشنویسی
ورزش

عرصه آگاهی
فعالیت های فرهنگی

صبحگاه
برگزاری نمازهای هماهنگ و جماعت
گلستان آداب
پروژه حیا و حجاب
برگزاری جشنواره ها
اردوی جهادی

عرصه توانایی
کلاس های فوق برنامه

کلاس چرتکه
کلاس کتابخوانی
فعالیت در منزل
اردوها
پایگاه تابستانی

عرصه شکوفایی
برگزاری مراسم دینی

برگزاری بزرگداشت های مناسبت های مذهبی و دینی

کلاس چرتکه

این کلاس با هدف افزایش دقت و تمرکز برای دانش آموزان دبستان یک برگزار می شود.دانش آموزان با کمک چرتکه تسلطشان در محاسبات عددی بالا می رود.

پایگاه تابستانی

پایگاه تابستانی سه روز در هفته در حوزه های علمی-هنری و ورزشی برگزار شد.و در طول اجرای پایگاه تابستانی سه کارگاه مادر و دختری با هدف ارتقای رابطه‌ مادران و دختران برگزار گردید.

اردو

اردوها در سه حوزه علمی- تفریحی و مناسبتی برنامه ریزی می شود. و این اردوها به صورت ماهانه و با توجه به نیاز دانش آموزان اجرا می گردد.

فعالیت در منزل

مطابق با کتب درسی، فعالیت‌های مهارتی – عملکردی با عناوین جذاب مانند: خوشمزه‌های هفتگی،هیجان انگیز های هفتگی و … برای دانش آموزان طراحی گردیده است. دانش آموزان برای انجام دادن این فعالیت‌ها یک هفته فرصت دارند تا از بین فعالیت‌ها طبق انتخاب‌های خود تعدادی را انجام دهند. البته طبق نیاز دانش آموزان،فعالیت‌هایی با عنوان توصيه معلم درج می‌شود. بعد از آن با توجه به کیفیت انجام فعالیت‌ها بازخوردهایی داده می‌شود.

کلاس کتابخوانی

در کلاس کتابخوانی بعد از مطالعه‌ی کتاب هایی که متناسب با سن دانش آموزان است،درباره‌ی مفاهیم آن گفتگو می کنند.سپس با درک و دریافت از مفاهیم گوناگون کتاب،فعالیت های متنوعی از جمله نقاشی کشیدن،درست کردن کتابچه و … طراحی می‌گردد.

کلاس چرتکه

این کلاس با هدف افزایش دقت و تمرکز برای دانش آموزان دبستان یک برگزار می شود.دانش آموزان با کمک چرتکه تسلطشان در محاسبات عددی بالا می رود.

پایگاه تابستانی

پایگاه تابستانی سه روز در هفته در حوزه های علمی-هنری و ورزشی برگزار شد.و در طول اجرای پایگاه تابستانی سه کارگاه مادر و دختری با هدف ارتقای رابطه‌ مادران و دختران برگزار گردید.

اردو

اردوها در سه حوزه علمی- تفریحی و مناسبتی برنامه ریزی می شود. و این اردوها به صورت ماهانه و با توجه به نیاز دانش آموزان اجرا می گردد.

فعالیت در منزل

مطابق با کتب درسی، فعالیت‌های مهارتی – عملکردی با عناوین جذاب مانند: خوشمزه‌های هفتگی،هیجان انگیز های هفتگی و … برای دانش آموزان طراحی گردیده است. دانش آموزان برای انجام دادن این فعالیت‌ها یک هفته فرصت دارند تا از بین فعالیت‌ها طبق انتخاب‌های خود تعدادی را انجام دهند. البته طبق نیاز دانش آموزان،فعالیت‌هایی با عنوان توصيه معلم درج می‌شود. بعد از آن با توجه به کیفیت انجام فعالیت‌ها بازخوردهایی داده می‌شود.

کلاس کتابخوانی

در کلاس کتابخوانی بعد از مطالعه‌ی کتاب هایی که متناسب با سن دانش آموزان است،درباره‌ی مفاهیم آن گفتگو می کنند.سپس با درک و دریافت از مفاهیم گوناگون کتاب،فعالیت های متنوعی از جمله نقاشی کشیدن،درست کردن کتابچه و … طراحی می‌گردد.

کلاس چرتکه

این کلاس با هدف افزایش دقت و تمرکز برای دانش آموزان دبستان یک برگزار می شود.دانش آموزان با کمک چرتکه تسلطشان در محاسبات عددی بالا می رود.

پایگاه تابستانی

پایگاه تابستانی سه روز در هفته در حوزه های علمی-هنری و ورزشی برگزار شد.و در طول اجرای پایگاه تابستانی سه کارگاه مادر و دختری با هدف ارتقای رابطه‌ مادران و دختران برگزار گردید.

اردو

اردوها در سه حوزه علمی- تفریحی و مناسبتی برنامه ریزی می شود. و این اردوها به صورت ماهانه و با توجه به نیاز دانش آموزان اجرا می گردد.

فعالیت در منزل

مطابق با کتب درسی، فعالیت‌های مهارتی – عملکردی با عناوین جذاب مانند: خوشمزه‌های هفتگی،هیجان انگیز های هفتگی و … برای دانش آموزان طراحی گردیده است. دانش آموزان برای انجام دادن این فعالیت‌ها یک هفته فرصت دارند تا از بین فعالیت‌ها طبق انتخاب‌های خود تعدادی را انجام دهند. البته طبق نیاز دانش آموزان،فعالیت‌هایی با عنوان توصيه معلم درج می‌شود. بعد از آن با توجه به کیفیت انجام فعالیت‌ها بازخوردهایی داده می‌شود.

کلاس کتابخوانی

در کلاس کتابخوانی بعد از مطالعه‌ی کتاب هایی که متناسب با سن دانش آموزان است،درباره‌ی مفاهیم آن گفتگو می کنند.سپس با درک و دریافت از مفاهیم گوناگون کتاب،فعالیت های متنوعی از جمله نقاشی کشیدن،درست کردن کتابچه و … طراحی می‌گردد.

کلاس چرتکه

این کلاس با هدف افزایش دقت و تمرکز برای دانش آموزان دبستان یک برگزار می شود.دانش آموزان با کمک چرتکه تسلطشان در محاسبات عددی بالا می رود.

پایگاه تابستانی

پایگاه تابستانی سه روز در هفته در حوزه های علمی-هنری و ورزشی برگزار شد.و در طول اجرای پایگاه تابستانی سه کارگاه مادر و دختری با هدف ارتقای رابطه‌ مادران و دختران برگزار گردید.

اردو

اردوها در سه حوزه علمی- تفریحی و مناسبتی برنامه ریزی می شود. و این اردوها به صورت ماهانه و با توجه به نیاز دانش آموزان اجرا می گردد.

فعالیت در منزل

مطابق با کتب درسی، فعالیت‌های مهارتی – عملکردی با عناوین جذاب مانند: خوشمزه‌های هفتگی،هیجان انگیز های هفتگی و … برای دانش آموزان طراحی گردیده است. دانش آموزان برای انجام دادن این فعالیت‌ها یک هفته فرصت دارند تا از بین فعالیت‌ها طبق انتخاب‌های خود تعدادی را انجام دهند. البته طبق نیاز دانش آموزان،فعالیت‌هایی با عنوان توصيه معلم درج می‌شود. بعد از آن با توجه به کیفیت انجام فعالیت‌ها بازخوردهایی داده می‌شود.

کلاس کتابخوانی

در کلاس کتابخوانی بعد از مطالعه‌ی کتاب هایی که متناسب با سن دانش آموزان است،درباره‌ی مفاهیم آن گفتگو می کنند.سپس با درک و دریافت از مفاهیم گوناگون کتاب،فعالیت های متنوعی از جمله نقاشی کشیدن،درست کردن کتابچه و … طراحی می‌گردد.