پیش دبستانی، دخترانه، اصل شادابی و نشاط، اصل توجه به تفاوت های فردی، اصل ازادی عمل حداکثری

? قطار پیش دبستانی ?

امروز وارد کلاس که شدیم میزها و صندلی ها چیده شده بود،  ریحانه سادات میگفت انگار برای صبحانه دیر رسیدم و فعالیت ها شروع شده.
خانم گفتن از امروز قراره میزها و صندلی همین مدلی باشه و دیگه نمیچینیم کنار دیوار….

مشاهده مطلب