اصل تفاوت های فردی

کلاس ریاضی پایه سوم

به نام خدا در دوهفته‌ی پایانی فروردین ، تقریبا همه‌ی بچه‌ها کتاب درسی خود را به پایان رسانده و فرایند مرور فصل به فصل آغاز

مشاهده مطلب