آشنایی با ما، پرسش و پاسخ های متداول

اتفاقی که فقط در میزان می افتد ! بازدید اولیا از کلاس

در دبستان میزان ، یک روز خاطره انگیز برای اولیا پیش بینی شده است . در این روز در کنار فرزندشان در مدرسه حضور می یابند و علاوه بر مشاهده دقیق عملکرد فرزندشان ، خاطره شیرین یک ساعت معلم شدن را هم برای خود می سازند.

مشاهده مطلب