اخبار دبیرستان پسرانه دوره اول

محفل قرآنی پایه هفتم

دانش آموزان پایه هشتم با همکاری یکدیگر و راهنمایی جناب آقای ملایی (معاون قرآنی) و جناب آقای باباخانی (معلم راهنمای پایه هفتم) ، اولین محفل قرآنی پایه هفتم را برنامه ریزی و اجرا کردند.

مشاهده مطلب