مرتضی شعبانی

جشن مبعث پیامبر (ص)

سلام علیکم بمناسبت جشن مبعث پیامبر (ص) در دبستان دوره اول مدرسه هدایت میزان در تاریخ ۱۸ بهمن ۱۴۰۲چهارشنبه بازار دایر گردید . منظور از

مشاهده مطلب