hamideh

?واژه سازی ? پایه دوم

امروز در کلاس فارسی دخترانمان با واژه سازی ((هم و ای )) و (( بی و با )) آشنا شدند و با کمک ابزار به تمرین و تثبیت آموخته های خود پرداختند.

مشاهده مطلب