کلاس ریاضی ، هفته‌ی آخر اسفند


۷ضمن عرض سلام و آرزوی قبولی طاعات و عبادات ؛ به شرح مختصری از فعالیت‌های کلاس ریاضی می‌پردازیم :

در روزهای اخیر ، دانش‌آموزان به انجام تمرین‌های فصل ششم کتاب و جمع و تفریق‌های چهاررقمی پرداختند ؛ در همین حین  کاربرگ‌های مرور محیط و مساحت و دفترچه‌ی فصل پنجم هم به موازات کتاب توسط بچه‌ها انجام شد .  بازی‌های ضربی نیز برای مرور ضرب در فرصت‌های مناسب انجام شد.

همچنین طی یک حرکت جدید که در پایه سوم به اجرا در آمد دانش‌آموزان به طراحی سوال پرداخته و خودشان تنظیم و تایپ و تبدیل به کاربرگ دانش‌آموزی کردند.

اخبار مرتبط