گزارش اتاق بازی هفته سوم بهمن

بسمه تعالی
شنبه:طناب کشی،توپ تو هلاهوپ
طناب کشی: نواموزان در دو گروه پنج نفره تقسیم میشدند هر گروهی ک میتوانست از خط مشخص شده رد شود بازی تمام میشد و گروه ها تعویض میشدند .
هلاهوپ:در این بازی لاستیک ها روی زمین و تعدادی توپ در آن قرار گرفته بود ک نو آموزان در کنار آنها نشسته و با پای خود تلاش کرده توپ را خارج و سپس در آن برگردانند.

یکشنبه:والیبال با توپ و بادکنک
نو آموزان به دو گروه ۵ نفره تقسیم شده و تلاش میکردند تا بتوانند توپ را با پاس دادن به یکدیگر در زمین حریف بندازند.

دوشنبه:فوتبال سه توپه،فوتبال فوتی
فوتبال سه توپه:این بازی زمینی مخصوص به خود دارد ک باید نو اموزان با ۳ توپ کوچک بتوانند با رعایت قوانین آنهارا گل کنند.
فوتبال فوتی:در این بازی دو دروازه کوچک روی زمین قرار گرفته ک نو اموزان میبایستی با دردست داشتن یک نی توپ کوچکی ک روی زمین قرار دارد رو فوت کرده و در داخل دروازه قرار دهند.

سه شنبه:گرگ و خرگوش،استپ یخ
گرگ و خرگوش بازی ای بسیار پر تحرک میباشد ک گروهی فرار کرده و گروهی دیگر باید با لمس کردن انها جز گروه خود کنند.
استپ یخ هم مانند بازی قبل دارای تحرک و فعالیت زیادی است ک نو اموزان با لمس کردن دیگیری انکان حرکت نداشته و باید هم تیمی او بتواند آن را آزاد کند.
چهارشنبه:رفتن به پارک

اخبار مرتبط