کشف روشنایی/پایه چهارم دخترانه/۳۰ آبان ماه ۱۴۰۲

🔋🔌🔦در کلاس علوم پایه چهارم درس انرژی الکتریکی را با اهمیت انرژی در زندگی و کاربردهایش آغار کردیم.از نحوه رسیدن انرژی به منزل سخن گفتیم و شروعی شد برای پژوهش که چرا در سیم دکل های برق،توپ وجود دارد؟!

💡با کمک مدارهای ساده،نحوه‌ی روشن شدن لامپ را کشف کرديم.بعد تجربه کردیم همه جا مدار ساده کاربرد ندارد…پس مدارهای موازی و متوالی را کشف کردیم.

🧕🏻کاربرگی را گروهی حل کرديم تا مثل یک برقکار علت روشن نشدن لامپ‌‌ها را پیدا کنیم.

با آزمایش وسایل ساده آموختیم که تقسیم بندی وسایل رسانا و نارسانای الکتریکی چگونه زندگی را برایمان راحت می‌کند…

 در آخر هم با یک فعالیت گروهی‌ کلاژ،نکات مهم درس را مرور و جمع بندی کردیم.😊

اخبار مرتبط