?مشاهدات پایه دوم?

دبستان دخترانه میزان

?️??در هفته ای که گذشت دختر خانم های پایه دوم مفهوم «مشاهده» به کمک حواس پنجگانه را درک کردند و با تعریف کردن تجارب خود از مشاهدات گوناگون در فضاهای مختلف،متوجه شدند که هر لحظه در زندگی در حال مشاهده هستند.
???با ابزارهای مشاهده مثل خط کش،میکروسکوپ و ذره بین هم آشنا شدند.
?مرحله «یادداشت برداری» بعد از مشاهده را کشف کردند و متوجه شدند بدون یادداشت کردن مشاهدات،امکان فراموش کردن مشاهدات است.

?️در جلسه آخر هم مشاهدات خود را ثبت کردند. 

اخبار مرتبط