?واژه سازی ? پایه دوم

دبستان دخترانه میزان

?امروز در کلاس فارسی دخترانمان 
 با واژه سازی ((هم و ای )) و (( بی و با ))  آشنا شدند و با کمک ابزار به تمرین و تثبیت آموخته های خود پرداختند.

سرکار خانم یارقلی

معلم محترم پایه دوم

اخبار مرتبط