?جشن غنچه های میزانی ?

دبستان دخترانه میزان 

??????

روز گذشته جشن غنچه های پیش دبستانی (پیش ۲) در دبستان دخترانه میزان برگزار گردید.
دخترانمان هنگام ورود با دوستان و مربیان مشغول بازی های گروهی و حیاطی شدند.
همزمان مادران گرامی در اولین جلسه مادران شرکت کردند.
سپس مادران و غنچه های میزانی در فعالیت ساخت کاردستی در کنار یکدیگر بودند.
جشن با پذیرایی و اهدای هدیه پایان یافت.

???????

اخبار مرتبط