?جشن غنچه های پیش دبستانی ۱?

دبستان دخترانه میزان

?????????

دوازدهمین ‌روز مهر ماه جشن غنچه های پیش دبستانی (پیش ۱) در دبستان دخترانه میزان برگزار گردید.گل دخترانمان برای اولین بار وارد مدرسه می شدند.?
دخترانمان هنگام ورود با دوستان و مربیان مشغول بازی های گروهی و حیاطی شدند.همزمان مادران گرامی در اولین جلسه مادران شرکت کردند.
?سپس مادران و غنچه های میزانی در فعالیت ساخت تاج رنگین کمانی در کنار یکدیگر بودند.
?جشن با پذیرایی و اهدای هدیه پایان یافت.

????????

اخبار مرتبط