۱۳ و ۱۴ آبان ماه نخستین نشست انجمن اولیا و مربیان برگزار شد.

دبستان پسرانه و دبستان دخترانه میزان

نخستین جلسه انجمن اولیا و مربیان دبستان برگزار شد.

به نام خدا

جلسات انجمن اولیا و مربیان دبستان پسرانه و دبستان دخترانه میزان برای نخستین بار در آبان ماه ۱۳۹۸ در دفتر مدیرعامل محترم مؤسسه میزان برگزار گردید. در این جلسات ابتدا رئیس انجمن و منشی و دبیر جلسه تعیین گشت و سپس گزارشات مالی سال گذشته به رویت اعضاء محترم انجمن رسید و برنامه‌ریزی‌های مالی برای سال تحصیلی جاری صورت پذیرفت قابل توجه همه اولیای محترم که می توانند با نمایندگان خود در انجمن در ارتباط باشند.

اخبار مرتبط