۱۱ آبان روز آزمایشگاه روز آزمایشگاه گرامی باد!

به نام خدا 

۱۱ آبان روز آزمایشگاه را به همه دانش آموزان و دبیران خوب مدرسه هدایت میزان تبریک میگویم.

روز آزمایشگاه گرامی باد!

علی عینی

اخبار مرتبط