یادی از استاد فقید ،عارف مجاهد ، حاج حمید دادگسترنیا

تقوی و اربعین ، نماز اول وقت و جهاد در راه خدا را تو معنی کردی

از دل نرفته ای اگر از دیده رفته ای

لطفا ۱۳ دقیقه از وقت ارزشمندتان را برای دیدن این فیلم هزینه بفرمایید.

برپا دارنده نماز اول وقت بودی بوی خدا می دادی 

جهاد در راه خدا برایت از عسل شرین تر بود 

پدر محرومان و یتیمانی بودی که پس از تو دلتنگت هستند 

در راه عقیده ات خستگی نمی شناختی 

اربعین که می شد  ،تو بودی و پای پیاده و جاده نجف به کربلا 

آری همه ی این ها تو بودی به واقع عارف مجاهد 

حاج حمید دادگستر نیا 

اخبار مرتبط