گزارش کلاس هدیه های آسمانی – پایه دوم – ۱۷ بهمن ۱۴۰۲

به نام خدا

با سلام و احترام

امروز در کلاس هدیه های آسمانی درس دهم (خانواده بخشنده) که در مورد بخشندگی و مهربانی حضرت علی و خانواده ایشان می باشد تدریس شد و بچه ها به سوالات این درس پاسخ دادند همچنین درس یازدهم (نماز بخوانیم) نیز تدریس گردید و با مراحل یک نماز دو رکعتی آشنا شدند و بصورت عملی نیز مراحل نماز خواندن با کمک خود بچه ها انجام شد.

اخبار مرتبط