گزارش کلاس هدیه های آسمانی – پایه دوم – ۱۲ آذر ۱۴۰۲

به نام خدا

با سلام

امروز در کلاس هدیه های آسمانی که بصورت غیر حضوری برگزار شد از درس پنجم (می خواهم وضو بگیرم) برای دانش آموزان یک فیلم از طریقه درست و صحیح وضو گرفتن ارسال شد و از دانش آموزان خواستم که هر کدام بعد از تماشای فیلم وضو گرفتن را تمرین کرده و آنها نیز وضو بگیرند و از وضو گرفتن خود فیلم بگیرند و برای من بفرستند که در پیوست فیلم ارسال شده برای دانش آموزان و چند نمونه از فیلمهایی که بچه ها از وضو گرفتن خود ارسال کردند رو قرار دادم.

 

اخبار مرتبط