گزارش کلاس هدیه های آسمانی – پایه دوم – ۱۱ دی ۱۴۰۲

به نام خدا

با سلام و احترام

امروز در کلاس هدیه های آسمانی درس هفتم به نام مهمان کوچک برای دانش آموزان تدریس شد و بچه ها درس را بصورت فردی و گروهی خواندند و در این درس در مورد مهربانی پیامبر و اینکه حتی در زمان مهربانی هم عدالت را رعایت می کر دند و همچنین در مورد کمک به ایتام و فقرا با دانش آموزان بحث و گفت و گو شد و بچه ها به سوالات این درس نیز در انتها با توجه به نظرات خود پاسخ دادند .

اخبار مرتبط