گزارش کلاس قرآن – پایه دوم – ۷ بهمن ۱۴۰۲

به نام خدا

با سلام و احترام

امروز در کلاس قرآن دانش آموزان با سوره نصر آشنا شدند و بعد از روخوانی برای دانش آموزان آنها نیز هر کدام از حفظ یا از روی کتاب سوره نصر را قرائت کردند سپس دانش آموزان با نشانه “حمزه ”  آشنا شدند و در صفحه بعد کلمات و عبارات قرآنی که این نشانه در آنها بکار رفته است بعد از روخوانی برای دانش آموزان و تکرار توسط آنها هر کدام از بچه ها نیز جداگانه این کلمات و عبارات را قرائت کردند.

 

اخبار مرتبط