گزارش کلاس قرآن – پایه دوم – ۷ آذر ۱۴۰۲

به نام خدا

با سلام

امروز در کلاس قرآن جلسه سوم از درس سوم تدریس شد و دانش آموزان با پیام قرآنی” والله یحب المحسنین” آشنا شدند و در مورد کار نیک و نیکوکاری با دانش آموزان بحث و تبادل نظر انجام شد و در نهایت ۵ آیه از آیات قرآن مجید که حاوی پیام نیکوکاری بودند بصورت فردی و گروهی توسط دانش آموزان قرائت شد و تعداد زیادی از دانش آموزان نیز این آیات را از حفظ خواندند.

اخبار مرتبط