گزارش کلاس قرآن – پایه دوم – ۲۸ فروردین ۱۴۰۳

به نام خدا

با سلام و احترام

امروز در کلاس قرآن سوره تین به دانش آموزان تدریس شد و دانش آموزان سوره تین را ابتدا بصورت گروهی با هم خوانده و تمرین کردند و سپس بصورت فردی برای کلاس قرائت نمودند و تعدادی از دانش آنوزان نیز سوره تین را از حفظ در کلاس خواندند.

اخبار مرتبط