گزارش کلاس قرآن – پایه دوم – ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۳

به نام خدا

با سلام و احترام

امروز در آخرین جلسه کلاس قرآن دانش آموزان یاد آوری ۳ کتاب را که تمرینی بر آموخته های قبلی بود با هم فکری یکدیگر جواب سوالات آن را ندشتند و آیات ۹ و ۱۰ سوره یونس را هم بصورت فردی و گروهی قرائت کردند. 

اخبار مرتبط