گزارش کلاس قرآن – پایه دوم – ۱۹ آذر ۱۴۰۲

به نام خدا

با سلام

امروز در کلاس قرآن سوره ناس به دانش آموزان آموزش داده شد و برای آنها بصورت بخش بخش و پشت سر هم قرائت گردید و تعداد زیادی از دانش آموزان سوره ناس را حفظ بودند و به ترتیب در کلاس بصورت ساده و یا با صوت قرائت کردند و دانش آموزانی که سوره ناس را حفظ نبودند نیز از روی کتاب روخوانی کردند.

اخبار مرتبط