گزارش کلاس قرآن – پایه دوم – ۱۷ دی ۱۴۰۲

به نام خدا

با سلام و احترام

امروز در کلاس قرآن صفحات ۳۴ و ۳۵ کتاب قرآن توسط دانش آموزان انجام شد که مربوط به یادآوری مطالب و آموخته های از اول کتاب تا پایان فصل اول کتاب می باشد که کل مطالب در قالب هفت فعالیت به انجام رسید و در واقع مطالب تدریس شده فصل اول کتاب در این دو صفحه برای دانش آموزان دوره شد.

اخبار مرتبط