گزارش کلاس قرآن – پایه دوم – ۱۵ بهمن ۱۴۰۲

به نام خدا

با سلام و احترام

امروز در کلاس قرآن سوره کوثر قرائت شد و دانش آموزان اکثرا این سوره را حفظ بودند و قرائت کردند بعضی از دانش آموزان که این سوره را حفظ نبودند از روی کتاب خواندند . همچنین بچه ها با شکل جدید نشانه ء (ئ) آشنا شدند و تعدادی عبارت و کلمه قرآنی که در آنها از این نشانه استفاده شده بود را بصورت فردی و گروهی روخوانی کردند.

اخبار مرتبط