گزارش کلاس قرآن – پایه دوم – ۱۵ اسفند ۱۴۰۲

به نام خدا

با سلام و احترام

امروز در کلاس قرآن دانش آموزان ابتدا ۱۰ عبارت قرآنی جهت تمرین درسهای داده شد بصورت گروهی و فردی خواندند و سپس سوره ماعون برای دانش آموزان تدریس شد و بچه ها نیز سوره ماعون را قرائت کردند و تعدادی از دانش آموزان هم سوره ماعون را از حفظ برای دیگر دانش آموزان قرائت کردند.

اخبار مرتبط