گزارش کلاس قرآن – پایه دوم – ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۳

به نام خدا

با سلام و احترام

امروز در کلاس قرآن ابتدا دانش آموزان سوره قدر را جمع خوانی کردند و سپس پنج عبارت قرآنی مربوط به درسهای گذشته را قرائت کردند و در نهایت هم هفت عبارت قرآنی مربوط به سوره صافات که درباره ی به آتش افکندن حضرت ابراهیم می باشد برای دانش آموزان قرائت شد و آنها نیز بصورت فردی هر کدام عبارات فوق را خواندند .

اخبار مرتبط