گزارش کلاس شاهنامه خوانی سوم۱۸دی۴۰۲

دو سه کلاس اول با نمایش پسرا شروع شد اما چون دیدم مطالب باید فشرده تر ارایه بشه و بچه ها هم وقتی نزدیک زنگ میرسه بی طاقت میشوند در بقیه کلاسها با خواندن شاهنامه آغاز کردیم

 

سپس در هر کلاس حداقل دو و حداکثر سه تا نمایش مربوط به شخصیتهای شاهنامه داشتیم که توسط خود دانش آموزان طراحی و ارائه شد در خلال این مدت کنترل کلاس و کارای مربوط به نمایش رو خودشون انجام میدادند و همینطور دانش آموزانی که علاقه به فیلمبرداری داشتند مسئول تصویر از فعالیت بچه ها با گوشی مربی شدند ،که این امر ضمن حس خوب در بچه ها سبب شده با شاهنامه زندگی کنند

 

اخبار مرتبط