گزارش کلاس رایانه پایه سوم مورخ ۰۸-۱۲-۱۴۰۲

امروز به کار با ابزار trigger پرداختیم

اخبار مرتبط