گزارش کلاس رایانه پایه اول مورخ ۱۶-۱۲-۱۴۰۲

امروز بچه‌ها طی تایپ یک بند، به مرور استفاده از نشانه‌های فتحه و کسره پرداختند و همچنین استفاده از نشانه ضمه را هم آموختند

اخبار مرتبط