گزارش کلاس داستان نویسی سوم امروز۱۰٫۱۶وچهارشنبه دوم۱۰٫۲۰

بسم‌الله الرحمن الرحیم

سوگند به قلم و آنچه می نویسد

ضمن تشکر از عکاسی و تصویر برداری بسیار هنرمندانه استاد بزرگوار جناب آقای غلامی کلاس داستان نویسی امروز با سئوال از هنرآموزان که اصلا داستان نویسی به چ درد می خورد آغاز شد

در ادامه باهم انیمیشنی با توجه به سیر منطقی داستان همچنین     عمل و عکس العمل دیدیم و در موردش حرف زدیم

سپس انیمیشن دیگری با موضوع هدفمندی وآینده نگری و ارتباط آن با داستان نویسی

در نهایت با سه فیلم کوتاه تاثیر انسانها بر زندگی یکدیگر را بررسی و اینکه ادبیات چ قدرتی در تشکیل جوامع بشری دارد در برخی کلاسها نمایش بازی کردیم ووقت نشد فیلم ببینیم در برخی دیگر فیلم دیدیم و فکر می کنم کلاس امروز بسیار پر بار بود باشد که خداوند راضی گردد🫶

 

 

اخبار مرتبط