گزارش هفتگی _ پیش دبستان ۲ _ ۸ اردیبهشت ماه

بسم الله الرحمن الرحیم

گزارش غرفه تجربه و خلاقیت ، پیش دبستان ۲

هفته ی آخر فروردین و هفته ی اول اردیبهشت۱۴۰۲


خلاصه :

باعرض سلام و قبولی عبادات و تبریک عید سعید فطر گزارشی از هفته ی آخر فروردین و هفته ی اول اردیبهشت را به عرض شما بزرگواران می رسانم .


شنبه ۲۶ فروردین
بازی تیمی پانتومیم
اصل شادی و نشاط ، اصل کار گروهی ، یادگیری مبتنی برتلاش متربی
اهداف تقویت کار گروهی
هر کدام از ۲ مربی ها بایک تیم بودند
یکشنبه ۲۷ فروردین
اصل شادی و نشاط
اهداف آشنایی با نمایش
نمایش پادشاه و وزیر
بچه ها بعد از شنیدن داستان مشغول به نمایش آن شدند
پادشاه و وزیر در بیابانی  بدون اسب می مانند و مهمان خانواده ی فقیری می شوند  خانواده فقیر تنها بره ی خود را ذبح می کنند و آن ها میخوردند پادشاه بعدها به جبران آن عمل به توصیه ی وزیر نصف دارایی خود را به آن ها می دهد.
دوشنبه ۲۸ فروردین
کاربرگ هوش پیدا کردن شکلی که در جای خالی بگزارند
اصل آزادی عمل حداکثری
اهداف افزایش دقت و تمرکز ، دست ورزی
برخی از بچه ها هم که علاقه داشتن گنبد درست کردند و نقاشی برای تولد کشیدند
سه شنبه ۲۹ فروردین
شهر میزان
اصل شادی و نشاط ، اصل یادگیری مبتنی بر تلاش متربی
اهداف یادگیری خرید و فروش آشنایی با شغل کاسبی
بچه ها جنس هایی که قیمت گزاری شدند به همدیگر با پول هایی که دارند می فروشند
دوشنبه ۴ اردیبهشت
ساختن سازه با لیوان یک بارمصرف
و تمرین بعضی از بچه ها و کاربا چکش و میخ
اصل پرورش خلاقیت ، شادی و نشاط
اهداف افزایش دقت و تمرکز ، تقویت کارگروهی
سه شنبه ۵ اردیبهشت
نمایش عملیات نجات آشنایی با مشاغل آتش نشانی و آمبولانس
اصل شادی و نشاط ، اصل آزادی عمل حداکثری  ، اصل استفاده از انگیزه های درونی
اهداف تقویت کارگروهی تمرین نمایش ، آشنایی با شغل آتش نشانی ، آشنایی با کارد برانکارد
بچه ها ۲ عملیات انجام دادند یکی حرکت آتش نشانان به سمت خانه ای که آتش گرفته وبیرون آوردن مصدوم و گذاشتن مصدوم بر روی برانکارد و انتقال به آمبولانس
عملیات دوم نجات دادن مصدوم از داخل چاه
چهارشنبه ۶ اردیبهشت
کاربرگ پیدا کردن اشکال شبیه به هم ، یا نقاشی روی تخته وایت برد
اصل آزادی عمل حداکثری
اهداف افزایش دقت و تمرکز ، تقویت دست ورزی

اخبار مرتبط