گزارش فعالیت کلاس ژیمناستیک پایه سوم

هدف تمرینات پایه و بنیادی و حرکت اصلی در ژیمناستیک و حرکات ایستگاهی شامل

سرعت / دقت/ تمرکز /استقامت / وتقویت عصب و عضله

 

 

اخبار مرتبط