گزارش فعالیت ریاضی_ پایه اول دبستان_ ۱۳ آبان ۱۴۰۲

با سلام و احترام

در صفحه ی ۳۰ کتاب ریاضی دانش آموزان با جمع اعداد آشنا می شوند و باید حاصل رو به صورت چوب خط نمایش بدهند.

فعالیتی که ما طراحی کردیم دانش آموزان به صورت مجسم چوب خط را بر اساس تعداد شکل هایی که روی تخته کشیده شده اند روی میز خود قرار داده و با اضافه کردن اشکالی که در ادامه آمده  به وسیله ی چوب خط حاصل را نمایش داده و در مورد روندی که اتفاق افتاده توضیحات خود را ارائه می کنند.

در این فعالیت اصول میزانی زیر طراحی و اجرا شد:

۱_ اصل شادابی و نشاط

۲_ اصل یادگیری اکتشافی

۳_اصل تفاوتهای فردی

اخبار مرتبط