گزارش فعالیت ریاضی_پایه اول دبستان_۲ دی ماه ۱۴۰۲

با سلام

امروز آقا پسرهای عزیز سودوکوی شانه تخم مرغی درست کردند و به وسیله ی آن قوانین سودوکو را یادآوری کردند.

تا قبل از این در کتاب یا در کاربرگ ها سودوکوهای که توسط دانش آموزان حل می شد به این صورت بود که خانه هایی خالی بودند و بچه ها باید ابتدا به جدول سودوکو نگاه می کردند و می دیدند کجاها یک خانه ی خالی وجود دارد و آن را با عدد مناسب کامل می کردند در فعالیت امروز از ابتدا باید خودشان اعداد رو داخل جدول قرار بدهند و تمام قوانین سودوکو را رعایت کنند این باعث می شود که رو این مبحث تسلط بیشتری پیدا کنند و با تمام اشتباهاتی که ممکن است در سودوکو اتفاق بیوفتد آشنا شوند و آن را تکرار  نکنند موضوع دیگری که در این فعالیت هست این است که چون این فعالیت به صورت گروهی انجام می شود هر دانش آموز نکاتی که بلد است و در آن توانایی بالاتری دارد به بقیه دوستانش یاد می دهد و این باعث می شود خود دانش آموزان به وسیله ی خودشان چیز های جدیدتری یاد بگیرند و از آن لذت ببرند.

در این فعالیت اصول میزانی زیر طراحی و اجرا شد :

۱_اصل شادابی و نشاط

۲_اصل کار گروهی

۳_اصل یادگیری مبتنی بر تلاش

 

 

 

اخبار مرتبط