گزارش فعالیت‌های ریاضی پایه سوم

به نام او که عالم را بر اساس « حساب » و « هندسه » آفرید …

در هفته‌های اخیر ، اکثر دانش‌آموزان از فصل یک عبور کرده و به اواخر فصل دوم رسیدند ، برخی نیز وارد فصل سوم و مبحث کسرها شدند.

مباحث مهم فصل یک و دو از جمله ساعت‌های بعد از ظهر 🕘، ماشین ورودی_خروجی ➕️🟰➖️، الگو◀️ ،تقارن♒️،مکعب📦، اعداد چهاررقمی 🧮، واحدهای اندازه‌گیری⚖️، ارزش پول💸 و … در قالب برنامه‌های مختلف از جمله : بازی ریاضی (پازل ساعت‌ها ) ، دستورزی ساخت مکعب در ابعاد مختلف ، دستورزی ساخت اشکال متقارن ، استفاده از ابزار آموزشی از جمله متر و خط‌کش ، ترازو و میزان ، کوئیزنر ،استفاده از پول‌های مختلف ملی و خارجی … مرور و تمرین شدند.

همچنین دو سری از دفترچه‌های فصلی آماده و ارائه گردید و در کنار آن‌ها کاربرگ‌های هفتگی و نواری(در کلاس) برای عموم دانش‌آموزان و سوالات سطح بالاتر از منابع مختلف از جمله کانگورو و …در اختیار دانش‌آموزان قرار گرفت.

اخبار مرتبط