گزارش غرفه تجربه و خلاقیت پیش دبستان ۲

بسم الله الرحمن الرحیم

هفته ی دوم آبان ۱۴۰۲

باعرض سلام و وقت بخیر خلاصه ای از کلاس تجربه در این هفته را به عرض می رسانمشنبه ۶ آبان
اوریگامی مار فنری
کاغذ A4رنگی را به صورت عمودی نصف کردیم و به بچه ها دادیم بچه ها آن را به صورت عمودی نصف کردند بعضی از بچه ها دوباره همان را به صورت عمودی نصف کردند
بعد با کاغذ اوریگامی شکل ۷ و ۸ را بچه ها نشان دادیم بعد درست کردن ما را نشان دادیم و باهم درست کردیم

اهداف دست ورزی کار با قیچی افزایش دقت و تمرکز ، آشنایی با عدد ۷ و ۸
اصل آزادی عمل حداکثری، شادی و نشاط ، یادگیری مبتنی بر تلاش متربی
یکشنبه ۷ آبان
آزمایش ته نشین شدن خاک
با بچه ها در مورد محل جمع شدن آب ها و رفتن آن ها به فاضلاب بعد تصفیه خانه صحبت کردیم بعد بچه ها مقداری خاک داخل لیوان یک بار مصرف ریختن و لیوان را پر از آب کردند
به بچه ها مقداری زاج دادیم تا عمل ته نشین شدن شدن زودتر انجام شود بعد ته نشین شدن آب را در باغچه خالی کردیم دیدم خاک درون لیوان ….

اهداف علاقه مند شدن به آزمایش ، آشنایی با فاضلاب و استفاده مجدد از آب تصفیه شده
اصل شادی و نشاط ، یادگیری مبتنی بر تلاش متربی
دوشنبه ۸ آبان
دفترچه کاربرگ هوش دانستنی رنگ آمیزی
به آقا پسرها یک دفترچه دادیم و اسم هاشون رو نوشتیم و قرار کل صفحه هاش رو داخل مدرسه انجام دهیم بعد به خانه ببریم
کاربرگ صفحه ی دوم این بود بچه ها دربین نقاشی یک سری وسایل پیدا می کردند و رنگ می زدند
اهداف دست ورزی افزایش دقت و تمرکز   حرکت به سمت افزایش صبر و حوصله
اصل مبتنی یادگیری مبتنی بر تلاش متربی
سه شنبه ۹ آبان
حرکت به سمت گره زدن
آقا پسرها اشکالی رو مربی می گفت درست می کردند در مرحله بعد بچه ها گره زدند مرحله ی آخر به اسباب بازی  کامیون ها گره زدند و بازی کردند
اهداف درست کردن اشکال هندسی مانند مثلث ، آشنایی با گره ی ساده
اصل یادگیری مبتنی بر تلاش متربی
چهارشنبه ۱۰ آبان
بچه ها یار خودشان را پیدا می کردند و گروه تشکیل می دادند وبرای گروه خود اسم انتخاب می کردند بعد باهم نقاشی انجام می دادند مقداری قطعه های چوب مختلف مثل دایره مثلث می دادیم تا دورش بکشند
بعضی گروه ها هم چوب بازی کردند یا بروی تخته نقاشی کردند
نقاشی گروهی با قطعه هایی با اشکال مختلف چوبی
اهداف دست ورزی ، آشنایی با اشکال هندسی ، حرکت به سمت کارگروهی ، گفتگو و همکاری همسالان باهم
اصل کارگروهی ،  یادگیری مبتنی بر تلاش متربی ، آزادی عمل حداکثری

اخبار مرتبط