گزارش علوم پایه دوم

آشنایی و شروع کلاس علوم

گزارش دو هفته اول کلاس علوم پایه دوم دبستان

دانشمندان جوان وارد می شوند!

 

گزارش دو هفته اول پایه دوم

در جلسه اول کلاس علوم بچه ها در کلاس با برخی سرفصل های کتاب علوم و معلم سال جدید آشنا شدند. پس از آن درباره علاقمندی هایشان در درس علوم با دوستان و معلمشان صحبت کردند. در همین حین تعدادی کتاب با موضوعات مختلف علوم در کلاس در دسترس بچه ها قرار داشت و آنها با مطالعه و تماشای بخش هایی از این کتاب ها، برای مطالعات و پژوهش های احتمالی آینده شان ایده می گرفتند. مبحث جانوران پرطرفدارترین مبحث بود. در کنار آن مباحث فضا و بدن انسان هم بسیار مطرح بود.

در جلسه بعدی کلاس علوم بچه های کلاس دوم؛ فیلم مستندی در رابطه با سنگها، فسیلها و دیرین شناسی تماشا کردند. در میان کلاس و در فرصت های ما بین، برخی موضوعات هم، با انجام بازی حافظه مهارتهای مشاهده خویش را به چالش کشیدند.

جلسه سوم کلاس علوم، در حیاط تشکیل شد. بچه های پایه دوم برای فهم بهتر مطالب فیلم مستند جلسه قبلی؛ یک مُدل فسیل (فسیل مصنوعی) را به دست خویش درست کردند. گل سفال به بچه ها داده شد سپس بچه ها بوسیله صدف، مرجان، گوش ماهی و … نقوشی بر گل ایجاد کردند. سپس دوغاب گچ روی کارشان ریختند و گذاشتند خشک بشود و چند روز بعد وقتی گچ خشک شد، کارشان را تحویل گرفتند.

متأسفانه در یک یا دو گروه دوغاب گچ بخوبی تهیه نشد و هفت هشت نفر از بچه ها نتیجه کارشان قابل مشاهده نبود ولی بیشتر بچه ها الحمدلله، کار قابل قبول و بعضاً خیلی با کیفیتی را ارائه کردند.

در جلسه چهارم (جلسه آخر هفته دوم) بچه ها با کتاب علوم به کلاس آمدند و بخش زنگ علوم (فصل اول) کتاب علومشان را خواندند و با معلم و همکلاسی هایشان درباره موضوع مشاهده و یادداشت برداری گفتگو کردند. در این خصوص معلم علوم ضمن مرور نکات کتاب علوم؛ با ارائه مدل کره زمین و اشاره به سرگذشت سیاح و جغرافیدان معروف دنیای اسلام؛ «ابن بطوطه» مطالبی از کتاب سفرنامه او نقل کرد و بر اهمیت مشاهده و یادداشت برداری به این ترتیب تأکید نمود.

اخبار مرتبط